Kwaliteitsovereenkomst 2018-08-30T09:56:59+00:00

Kwaliteitsovereenkomst

Aanmelden nieuwe zorgverlener

Iedere individuele zorgverlener en iedere zorginstelling die betrokken is bij de uitvoering van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) is wettelijk verplicht een overeenkomst af te sluiten met één van de acht regionale centra. Alleen zorgverleners die gecertificeerd zijn voor één of meer onderdelen van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) komen in aanmerking voor een kwaliteitsovereenkomst.

Via onderstaand formulier kunt u een kwaliteitsovereenkomst aanvragen. De SPSAO beoordeelt uw aanmelding en neemt hierover contact met u op. Kwaliteitsovereenkomsten worden geregistreerd in Peridos. Een kwaliteitsovereenkomst is slechts geldig als deze (digitaal) is geaccordeerd. Uitgebreide instructies voor het accorderen van kwaliteitsovereenkomsten en het beheren van persoons- en praktijkgegevens vindt u in de handleidingen.

Link naar formulier:
Aanvraag kwaliteitsovereenkomst zorgverlener

Beleid aangaan en ontbinden kwaliteitsovereenkomsten
De acht regionale centra hebben afspraken gemaakt over het aangaan en ontbinden van kwaliteitsovereenkomsten. De belangrijkste punten zijn:

  • Een kwaliteitsovereenkomst wordt na één jaar ontbonden als een counselor of echoscopist uit dienst is gegaan bij een zorginstelling en nergens anders (in Nederland) meer in die functie is gaan werken;
  • Voor echoscopisten die langer dan één jaar gestopt zijn en opnieuw een kwaliteitsovereenkomst aanvragen, geldt dat zij of een logboek voor een beeldbeoordeling moeten maken óf het regionaal centrum beoordeelt de beelden in de nieuwe zorginstelling;
  • Voor echoscopisten die een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben met een regionaal centrum, maar in een andere regio gaan werken, kan door het nieuwe regionale centrum de laatste kwaliteitsbeoordeling bij de betreffende echoscopist worden opgevraagd.

U kunt de volledige richtlijn hier downloaden: Beleid-aangaan-en-ontbinden-kwaliteitsovereenkomst

Richtlijn herregistratie SEO/NT Echoscopist
In deze richtlijn wordt de werkwijze beschreven voor het opnieuw verstrekken van een kwaliteitsovereenkomst aan SEO/NT echoscopist die in het verleden een kwaliteitsovereenkomst gehad heeft, maar die beëindigd is omdat de echoscopist langere tijd niet werkzaam is geweest.

In het document ‘Landelijke werkwijze van regionale centra prenatale screening’ is een paragraaf opgenomen waarin de richtlijn herregistratie SEO/NT echoscopist wordt benoemd. Op pagina 14 en 15 van dit document kunt u deze vinden. U kunt het document hier downloaden: Landelijke werkwijze RCPS