Zorgverleners 2018-08-30T10:29:50+00:00

Zorgverleners

De zorginstelling beheerder dient zich er van te vergewissen dat elke (nieuwe) zorgverlener een relevante kwaliteitsovereenkomst heeft geaccordeerd en voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Wanneer een zorgverlener geen kwaliteitsovereenkomst heeft, vragen wij u onderstaand aanmeldformulier in te (laten) vullen en aan ons te verzenden. Zonder deze kwaliteitsovereenkomst is het wettelijk niet toegestaan om de zwangeren te counselen en kan de verzekeraar de vergoeding van declaraties weigeren.

Mutaties
Wijzigingen binnen uw praktijk t.a.v. nieuwe zorgverleners (waarnemers) of het vertrek van zorgverleners, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat de gegevens in Peridos kunnen worden aangepast.

Formulier
Aanvraagformulier kwaliteitsovereenkomst zorgverlener