Zorgverleners

Iedere individuele zorgverlener en iedere zorginstelling die betrokken is bij de uitvoering van de screening (counseling, ETSEO of TTSEO) is wettelijk verplicht een overeenkomst af te sluiten met één van de acht regionale centra. Alleen zorgverleners die gecertificeerd zijn komen in aanmerking voor een kwaliteitsovereenkomst. Wanneer een zorgverlener geen kwaliteitsovereenkomst heeft, vragen wij u om het aanmeldformulier in te vullen en aan ons te verzenden. Zonder deze kwaliteitsovereenkomst is het wettelijk niet toegestaan om de zwangeren te counselen en kan de verzekeraar de vergoeding van declaraties weigeren. De aanmeldformulieren vindt u onder het kopje “Kwaliteitsovereenkomst”

De zorginstelling beheerder dient zich er van te vergewissen dat elke (nieuwe) zorgverlener een relevante kwaliteitsovereenkomst heeft geaccordeerd en voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Mutaties
Wijzigingen binnen uw praktijk t.a.v. nieuwe zorgverleners (waarnemers) of het vertrek van zorgverleners, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat de gegevens in Peridos kunnen worden aangepast. U kunt contact opnemen met de SPSAO via Tel. 020-5662357 of een mail sturen naar: spsao@amsterdamumc.nl