Vaardigheidstrainingen counselors

Het merendeel van de counselors heeft inmiddels de vaardigheidstraining gevolgd. Voor de counselors die de training nog niet hebben gevolgd, is landelijk afgesproken dat zij nog eenmalig de kans krijgen vóór 1 april 2019 de vaardigheidstraining middels een ‘bezemklas’ te volgen. De opleidingen zullen binnenkort de data voor begin 2019 bekend maken. Na 1 april 2019 kan u de training niet meer volgen en wordt uw kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum ontbonden.

2018-12-18T10:44:20+00:00