Zoals in september jl. aangekondigd gaan SPSAO en RCPSNH per 1-1-2023 fuseren.
Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt om er voor te zorgen dat we vanaf begin 2023 als één
gezamenlijk regionaal centrum voor u klaar staan in regio Noord-Holland. Voor meer info klikt u op onderstaande link.

Infobrief fusie SPSAO en RCPSNH contractanten 8-12-2022 DEF