Nieuwe toestemmingsformulieren NIPT

In het kader van de nieuwe privacywetgeving is het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 studie op enkele punten aangescherpt. Oude formulieren dienen vernietigd te worden, en zo snel mogelijk, uiterlijk voor 15 juli, vervangen te worden door de nieuwe formulieren.

Toestemmingsformulier TRIDENT 2 (NL)
Consent form TRIDENT 2 (EN)

2018-07-09T12:28:02+00:00