Tweede trimester SEO 2021-05-04T13:00:07+00:00

Tweede trimester SEO

Met het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, maar het streven is dat het onderzoek vóór week 20+0 is afgerond. Het SEO maakt deel uit van prenatale screening en wordt alleen uitgevoerd indien een zwangere gecounseld is en kiest voor dit onderzoek. Naast echografische screening op neurale buisdefecten kunnen bij de uitvoering van het SEO andere structurele afwijkingen gevonden worden. Het gaat hier om aandoeningen die verschillen in ernst. Het SEO wordt uitgevoerd door een SEO-echoscopist. Dit is een zorgverlener met een erkende echoscopische opleiding en de zorgverlener moet een SEO-kwaliteitsovereenkomst hebben afgesloten met het Regionaal Centrum waar de echoscopist werkzaam is.

De uitvoering van het SEO dient plaats te vinden conform kwaliteitseisen voor het SEOkwaliteitseisen SEO-echoscopist en het NVOG modelprotocol SEO. Klik hier voor het aanvragen van een kwaliteitsovereenkomst.

Zwangeren die besluiten een SEO te laten verrichten, kiezen daarmee voor onderzoek van het hele kind. De echoscopist  zal alle aandoeningen die hij/zij ziet communiceren. De zwangere kan er niet voor kiezen bepaalde aandoeningen niet te willen weten. Naast structurele afwijkingen kunnen andere afwijkingen gevonden worden die relevant zijn en vervolgonderzoek behoeven.