Tarieven 2020-01-16T13:31:26+00:00

Tarieven

Tarieven 2020

Counseling €  47,00

NT-meting
– bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
– bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

€ 180,12
€ 108,74
Serum STAR-SHL €  65,22
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):
– bij éénlingen en bij eerste kind van een meerlingzwangerschap
– bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap
€ 157,03
€ 157,03

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft in 2020:                                  € 175,00.

Vergoeding prenatale screening voor zwangeren
Het counselinggesprek en het SEO worden vergoed uit de basiszorgverzekering. De combinatietest moet door de aanstaande ouders zelf betaald worden. In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Raad de zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel wanneer er sprake is van een medische indicatie, zoals een eerder kind met een trisomie. Voor de NIPT in het kader van TRIDENT-2 dient de zwangere een eigen betaling te doen van € 175.

In tabel op de RIVM website staan de vergoedingen van de verschillende screeningtesten en prenatale diagnostiek voor zwangeren kort samengevat.

Declaratie van de prestaties counseling of combinatietest of SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder, die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen.

Bron: website NZa