Tarieven 2021-08-17T09:09:28+00:00

Tarieven

Tarieven 2021

Counseling €  48,88

NT-meting
– bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
– bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

€ 186,63
€ 112,40

Structureel Echoscopisch Onderzoek
1e trimester SEO

Het eerste trimester SEO wordt gefinancierd door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uitbetaling verloopt vanuit VWS, via Regionale Centra, naar de echopraktijken. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.

€ 110,70
2e trimester SEO
– bij éénlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap
– bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap
€ 162,31
€ 162,31

Vergoeding

Declaratie van het counselinggesprek, NIPT, combinatietest of  ETSEO of TTSEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder een beschikt over een AGB code en een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de WBO-vergunningen.  Meer info: Tarief en uitbetaling | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)

Bron: website NZa