SEO 2018-08-30T09:26:48+00:00

SEO

Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is een onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of open schedel. Bij deze echo wordt verder gekeken naar de structuur en ontwikkeling van de organen van de foetus. Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 22+0 van de zwangerschap, maar het streven is dat het SEO vóór week 21+0 is afgerond.

Het SEO maakt deel uit van prenatale screening en wordt alleen uitgevoerd indien een zwangere gecounseld is en kiest voor dit onderzoek. Het doel van prenatale screening is om aanstaande ouders die dat willen, tijdig te informeren zodat zij een keuze kunnen maken uit de handelingsopties.

Naast echografische screening op neurale buisdefecten kunnen bij de uitvoering van het SEO andere structurele afwijkingen gevonden worden. Het gaat hier om aandoeningen die verschillen in ernst.

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan de uitvoering van de twintig weken echo, zoals opleidingseisen voor de echoscopist, eisen aan de werkomgeving en de apparatuur. De voorwaarden en kwaliteitseisen vindt u op de website van het RIVM.

Beleid bij incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming
Ook bij zwangeren met ernstige obesitas (BMI >40 kg/m2) kan een SEO gedaan worden. Als de neurale buis en het vierkamerbeeld in beeld gebracht kunnen worden, maar niet alle andere structuren te beoordelen zijn door de ernstige obesitas, dan luidt de conclusie van het SEO “incompleet onderzoek” en het advies “geen verder onderzoek”. Een verwijzing naar een PND-centrum is dan niet nodig. In het algemeen geldt bij een “incompleet SEO” dat een echocentrum in overleg met de zwangere af kan zien van verwijzing naar een PND-centrum als verbetering in de beeldvorming onwaarschijnlijk is. Deze informatie vindt u onder het kopje “Herhaling SEO vanwege onvoldoende beeldvorming” op pagina 3 in de Kwaliteitseisen SEO. De kwaliteitseisen kunt u hier downloaden.