Scholing 2018-09-25T11:41:55+00:00

Scholing

Opleiding
Informatie over erkende opleidingen tot counselor prenatale screening, NT-echoscopist en SEO-echoscopist vindt u hier.

Regiobijeenkomsten
De SPSAO organiseert regelmatig symposia en regiobijeenkomsten voor haar contractanten waarvoor accreditatie wordt toegekend door de beroepsverenigingen KNOV, NVOG en BEN. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in zowel de nieuwsbrief als op de website. Voor de actuele planning  kijkt u onder Actueel.

Basiscursus counseling
Raadpleeg de website van het RIVM waar en wanneer u een basiscursus counseling kunt volgen.

Nascholing
Counselors prenatale screening moeten 12 accreditatiepunten per 2 jaar aan relevante nascholing volgen; NT- en SEO-echoscopisten 16 accreditatiepunten per 2 jaar. Vanuit het programma prenatale screening is er de digitale individuele nascholing counseling prenatale screening: DIN 2.1. De SPSAO organiseert voor de verschillende zorgverleners eveneens nascholingen.

DIN 2.1
De Digitale Individuele Nascholing prenatale screening (DIN 2.1) geeft informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. In de DIN 2.1 is een link naar een instructiefilm opgenomen. De DIN 2.1 is hier te vinden. U kunt deze downloaden (pdf-bestand). U dient de DIN 2.1 af te sluiten met een toets en hierop voldoende te scoren.
De toets is ook rechtstreeks te benaderen.

Vaardighedentrainingen
Iedere counselor dient in 2017 of 2018 de nascholing ‘vaardigheid counseling prenatale screening’ (zie www.rivm.nl) te volgen bij een erkend opleidingsinstituut. De AVAG biedt in onze regio deze trainingen aan. U kunt  hier informatie vinden over de geplande trainingen. Voor de vaardigheidstraining ontvangt u 4 accreditatiepunten. Verloskundigen die in 2017 of 2018 afgestudeerd zijn, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018 niet de vaardigheidstraining te volgen. Ook counselors die de basiscursus counseling in 2017 of 2018 hebben gevolgd, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018 niet de vaardigheidstraining te volgen

SEO opleiding
De opleiding voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt verzorgd door (arts-)echoscopisten van de afdeling Verloskunde en Prenatale Diagnostiek van het AMC en is bedoeld voor geneeskundigen, verloskundigen en verpleegkundigen die de basisopleiding echoscopie hebben voltooid en tevens de Digitale Individuele Nascholing (DIN2.1) hebben gedaan. Toelating wordt individueel beoordeeld door de artsen Prenatale Diagnostiek

De praktijkbegeleiding vindt plaats op de echokamers van de poliklinieken Verloskunde en/of polikliniek Prenatale Diagnostiek van het AMC.

Informatie SEO opleiding AMC.

NT opleiding
De NT opleiding wordt verzorgd door (arts-)echoscopisten van de afdeling Verloskunde en Prenatale Diagnostiek. De opleiding is bedoeld voor (para)medicus die de basisopleiding echoscopie hebben voltooid en tevens de Digitale Individuele Nascholing (DIN2.1) hebben gedaan. Toelating wordt individueel beoordeeld door de artsen Prenatale Geneeskunde.

De praktijkbegeleiding vindt plaats op de echokamers van de polikliniek Verloskunde en/of polikliniek Prenatale Diagnostiek.
Informatie NT opleiding AMC.