Registreren en aanleveren 2018-09-11T13:19:48+00:00

Registreren en aanleveren

Voor het aanleveren van gegevens aan Peridos is het van belang dat alle (tijdelijke) zorgverleners die verrichtingen hebben uitgevoerd een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben en in Peridos gekoppeld zijn aan de zorginstelling waar ze werken of gewerkt hebben. Ook is het belangrijk dat de gegevens die u registreert compleet zijn, met onder andere een BSN van iedere zwangere en een AGB-code van iedere zorgverlener.

Wanneer u voor de eerste keer inlogt op Peridos, dan opent een scherm waar u uw kwaliteitsovereenkomst(en) kunt inzien. Het afsluiten (accorderen) van de overeenkomst gaat via de knop ‘akkoord’. Via onderstaande link kunt u de inhoud van die overeenkomst(en) alvast bekijken:
Kwaliteitsovereenkomst counseling
Kwaliteitsovereenkomst SEO
Kwaliteitsovereenkomst NT

Gegevensbeheer
Onder het tabblad ‘beheer’ vindt u uw persoonsgegevens die u zelf kunt wijzigen en aanvullen. Extra belangrijk zijn uw AGB-code, LVR1-nummer, persoonlijk e-mailadres, en/of BIG-nummer. We vragen u om deze zo compleet mogelijk in te vullen. Beheerders van de praktijkgegevens vinden onder het kopje ‘zorginstellingen’ de contactgegevens en een overzicht van de zorgverleners en hun rollen binnen de praktijk. Wijzigingen die u niet zelf in Peridos kunt doorvoeren, kunt u doorgeven aan de SPSAO. Uitgebreide instructies voor het accorderen van kwaliteitsovereenkomsten en het beheren van persoons- en praktijkgegevens vindt u in de handleidingen.

Voor vragen over het aanleveren van gegevens aan Peridos kunt u contact opnemen met onze Datamanager Karline van de Kamp, T: 020-5661105, E: k.vandekamp@amc.nl