Bezwaar 2018-09-20T08:07:43+00:00

Bezwaar

Wanneer een cliënt bij de zorgverlener aangeeft dat ze mee wil doen aan het screeningsprogramma, dan worden haar gegevens door de zorgverlener aangeleverd en in Peridos vastgelegd. De cliënt heeft de mogelijkheid om te allen tijde in het traject ervoor te kiezen om haar deelname te beëindigen. Vanaf dat moment mag de zorgverlener geen nieuwe gegevens meer aanleveren en zullen de reeds in Peridos bekende gegevens worden geanonimiseerd. Op deze manier blijven data wel beschikbaar voor analyse, maar zijn ze niet meer terug te voeren op een specifieke cliënt. Hierbij geldt dat het verlenen of intrekken van toestemming geldt voor de specifieke zwangerschap en niet voor eventueel eerdere zwangerschappen. Bij een toekomstige nieuwe zwangerschap zal de cliënt opnieuw worden gevraagd om deel te nemen aan het screeningsprogramma.

De zorgverlener kan een verzoek tot anonimiseren indienen, via Peridos, bij het regionaal centrum. Het regionaal centrum kan dit verzoek verwerken waarna de cliëntgegevens worden geanonimiseerd. De handleiding voor het anonimiseren van cliëntgegevens vindt u hier.