Peridos 2018-07-17T09:50:41+00:00

Peridos

Peridos, het Perinatologisch Dossier voor de screening, is de landelijke database waarin gegevens over de prenatale screening worden vastgelegd. Het bevat informatie van alle zorginstellingen en zorgverleners die zich bezighouden met prenatale screening.

In Peridos zijn alle afgesloten samenwerkingscontracten tussen zorginstellingen en regionale centra opgeslagen. Daarnaast sluiten alle zorgverleners in Peridos een kwaliteitsovereenkomst voor counseling, NT’s en/of SEO’s af; deze zijn ook terug te vinden in Peridos. Zorgverzekeraars kunnen in Peridos nagaan of zorginstellingen en zorgverleners bevoegd zijn om prenatale screening uit te voeren.

Peridos bevat ook zorginhoudelijke gegevens over de prenatale screening. De SPSAO gebruikt deze informatie om de kwaliteit van de prenatale screening te borgen en te monitoren. De helpdesk van Peridos is alleen per e-mail te bereiken via helpdesk@peridos.nl. Zij zullen op werkdagen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.