Raad van Advies 2021-08-26T15:48:36+00:00

Raad van Advies

In 2019 is de SPSAO begonnen met het vormen van een Raad van Advies (RvA). De taak van de RvA is het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het bestuur van de SPSAO over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en over het SEO in brede zin. De RvA adviseert over de uitvoering van de prenatale screening, de taken die de SPSAO hierbij vervult, maar ook over andere zaken zoals communicatie, scholing en toekomstige ontwikkelingen. De RvA heeft een duidelijk adviserende rol. De besluitvorming ligt bij het bestuur van de SPSAO. De raad van Advies bestaat uit:

Mevrouw M.T.J.A. de Vos, arts-echoscopist.
Vertegenwoordiger: SEO echoscopisten

Mevrouw M. Schouten, echoscopist.
Vertegenwoordiger: SEO echoscopisten

Mevrouw I. Holkenborg, verloskundige.
Vertegenwoordiger: verloskundigen

Mevrouw R.J. Grootenhuis, counselor en echoscopist
Vertegenwoordiger: verloskundigen en echoscopisten