Opleidingen 1e trimester SEO

Eerste trimester SEO

De opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Webinar theorie (georganiseerd door de Regionale Centra)
  • Online theorietoets (via de website van Fontys Pro)
  • Vaardigheidstraining (niet voor iedereen verplicht, zie Toelating)

Vaardigheidstraining voor echoscopisten
De vaardigheidstraining wordt georganiseerd door de SEO opleidingen. Deelname aan deze training hangt af van de deskundigheid en ervaring van de echoscopist. Zie Toelatingsvoorwaarden opleiding eerste trimester SEO-echoscopist .

In mei en juni wordt de vaardigheidstraining aangeboden in:

Deze trainingen zijn voor echoscopisten die dit onderdeel verplicht moeten volgen. Voorwaarde voor deelname is slagen voor de digitale theorietoets.

U kunt de Vaardigheidstraining ook vrijwillig volgen

In september wordt de vaardigheidstraining o.a. aangeboden door:

Het programma voor de vaardigheidstraining start met een demonstratie van het protocol, waarna twee oefenrondes volgen. De demonstratie wordt gegeven door een GUO echoscopist/Gynaecoloog. Vragen vanuit de groep worden klassikaal besproken. Tijdens de oefenrondes wordt geoefend op zwangere vrouwen, onder begeleiding van ervaren echoscopisten/trainers. De vaardigheidstraining duurt 4 uur.

Deze trainingen zijn voor echoscopisten die zelf aangeven dit onderdeel te willen volgen. Echoscopisten kunnen zich hiervoor inschrijven indien ze het verplichte Webinar op 15 maart en het Webinar op 22 of 29 maart hebben gevolgd. Zonder deze Vaardigheidstraining kunnen deze echoscopisten wel al starten met de uitvoering van het eerste trimester SEO in onderzoek setting.

Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het (vaardigheids)onderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Kosten: € 650,-/pp incl. catering.

Meer info is te vinden op: Het eerste trimester SEO | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)

Voor meer informatie over scholing eerste trimester SEO: www.clbps.nl/scholing/

Voor meer informatie over de implementatie eerste trimester SEO: www.pns.nl

2021-08-31T13:08:12+00:00