Opleidingen 1e trimester SEO

Op 3 februari hebben betrokkenen (bij de SPSAO) deze informatie per e-mail ontvangen op hun persoonlijke e-mailadres aangepast aan hun specifieke situatie.

Overzicht opleidingen ETS

Voor meer informatie over scholing eerste trimester SEO: www.clbps.nl/scholing/

Voor meer informatie over de implementatie eerste trimester SEO: www.pns.nl

Onderstaand treft u een algemeen overzicht van de opleidingen eerste trimester SEO.
Op 3 februari jl hebben betrokkenen (bij de SPSRM) deze informatie per e-mail ontvangen op hun persoonlijke e-mailadres aangepast aan hun specifieke situatie.

Overzicht opleidingen ETS

Voor meer informatie over scholing eerste trimester SEO: www.clbps.nl/scholing/

Voor meer informatie over de implementatie eerste trimester SEO: www.pns.nl

2021-03-16T12:47:11+00:00