Landelijk Webinar Q & A

Op maandag 9 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseerden de gezamenlijke regionale centra voor prenatale screening een landelijk webinar o.l.v. Paula Udondek. Tijdens het webinar was er gelegenheid vragen te stellen. De vragen met antwoorden leest u hieronder.

Vasa previa door dr. Charlotte Jansen, aios verloskunde en gynaecologie in het Flevoziekenhuis.
QA Vasa Previa

Veilig omgaan met gegevens prenatale screening door Carolien Kapteijns, CIPP/E, functionaris informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).
QA informatiebeveiliging

De kwaliteit van counseling vanuit cliëntenperspectief door dr. Linda Martin, Postdoc, Midwifery Science | AVAG/APH/Amsterdam UMC, locatie VUmc.
QA Counseling

Resultaten NIPT en nevenbevindingen door dr. Robert-Jan Galjaard, lid kerngroep TRIDENT 2, klinisch geneticus / sectorhoofd counseling Erasmus MC.
Q&A ► – volgt nog!

Link voor terugkijken webinar (mogelijk tot 1 juni 2021)►

2020-12-15T12:54:58+00:00