Het RIVM-CvB is samen met de Regionale Centra en betrokken veldpartijen de invoering van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting aan het voorbereiden.  Informatiebrief over invoering eerste trimester SEO in onderzoekssetting_DEF

Vanwege het coronavirus geldt een nieuw landelijk beleid voor de uitvoering van het SEO structureel echoscopisch onderzoek. Dit beleid is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie  en de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland. Meer info: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus