Wij ontvangen veel vragen over de nieuwe GUO indicaties. De leidraad indicatiestelling PND is geautoriseerd met uitzondering van het feit of zwangerschappen die tot stand zijn gekomen door ICSI een indicatie vormen voor invasieve prenatale diagnostiek, tot mei blijft dit een indicatie, dan zal dit stukje nog ter stemming komen in een ledenvergadering van de NVOG. De GUO indicatie voor ICSI is dus al vervallen! Voor meer info, zie de SPSAO website