Wij zijn verheugd kenbaar te kunnen maken dat SPSAO en RCPSNH voornemens zijn per 1-1-2023 te fuseren.
Afgelopen half jaar hebben wij als bestuurders samen met een onafhankelijk begeleider van de Galan Groep en met toestemming van onze beide Raden van Toezicht de haalbaarheid van een fusie onderzocht. Deze verkennende fase is afgerond met een positief advies om deze fusie in de komende maanden concreet te gaan voorbereiden.

Het primaire doel van de fusie tussen SPSAO en RCPSNH is dat er in regio Noord-Holland één onafhankelijk Regionaal Centrum is voor de uitvoering van de taken zoals omschreven in de WBO vergunning ten behoeve van de kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering Prenatale Screening.
Eén loket voor alle contractanten in regio Noord-Holland
Voor de contractanten van SPSAO en RCPSNH komt er één primair Regionaal Centrum: één aanspreekpunt voor contractering, deskundigheidsbevordering en vragen over de uitvoering en gegevensaanlevering van de prenatale screening in regio Noord-Holland.

Eén regio met één UMC/afd. Prenatale Diagnostiek en één Regionaal Centrum
In juni dit jaar is de afdeling Prenatale Diagnostiek van AMC en VUmc gefuseerd tot één afdeling van Amsterdam UMC. Zowel SPSAO als RCPSNH werken samen met deze afdeling. Door een fusie tot één regionaal centrum wordt deze samenwerking voor alle partijen eenduidiger met korte lijnen voor kwaliteitsborging en onderwijs van de prenatale screening.
Bedrijfsmatig gezien zal door de fusie een verdere professionaliseringslag plaatsvinden in de werkprocessen met als doel een stabiele, efficiënte en toekomstbestendige organisatie.
Kortom, wij zijn van mening dat deze fusie voordelen heeft voor alle betrokken partijen en zien de fusie dan ook met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Liesbeth van Leeuwen, bestuurder SPSAO
Jacqueline Laudy, bestuurder RCPSNH

Infobrief fusie SPSAO en RCPSNH contractanten 1-9-2022