Eerste trimester GUO 2021-09-10T13:50:10+00:00

ETSEO of GUO1 in eerste trimester bij zwangere vrouwen met tweede trimester GUO indicatie?

Het is belangrijk te realiseren dat de groep patiënten met een GUO-1-indicatie buiten het programma van de prenatale screening op aangeboren afwijkingen middels SEO vallen. Zij kunnen in Peridos worden geregistreerd als “geen SEO vanwege GUO-indicatie”. Voor het aanbod screening op trisomie 21, 18 en 13 geldt dat zij wel het aanbod en de counseling dienen te krijgen via het normale screeningsprogramma.

Vrouwen met een GUO-1-indicatie (bij 20 weken) krijgen een eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (ETSEO) aangeboden als er geen indicatie is voor een GUO-1 in het eerste trimester. Er is voor deze groep afgesproken dat het ETSEO en de GUO-1 niet automatisch in het Amsterdam UMC plaatsvindt maar b.v. ook in een satellietcentrum.

Op onderstaande indicaties wordt de eerste trimester GUO in het Amsterdam UMC of een satellietcentrum uitgevoerd na verwijzing. Bij twijfel over de indicatie kunt u voor het Amsterdam UMC bellen met de afdeling prenatale diagnostiek.

Indicaties voor GUO-1 in het eerste trimester in het AmsterdamUMC

 • Verhoogd risico i.v.m. eerder aangedaan kind [eerste graads verwantschap].
 • Zwangere of partner heeft aangeboren afwijking [eerste graads verwantschap]

Indicaties waarvan verwacht kan worden dat ze met 13 weken zichtbaar zijn, zoals:

 • Hersenafwijkingen: anencefalie, holoprosencephalie,
 • Structurele hartafwijkingen waarvoor operatie heeft plaatsgevonden
 • Buikwand defect: gastroschisis of omphalocele, blaasextrofie
 • Hernia diafragmatica,
 • Nieragenesie beiderzijds (potter syndroom)
 • Spina bifida,
 • Aanlegstoornissen van de ledematen,
 • Body stalk anomaly, conjoint twin, onbegrepen hydrops foetalis
 • Indicaties met een verhoogd risico op afwijkingen zoals bewezen teratogene medicatie https://www.lareb.nl/teratologie-nl
 • Monochoriale zwangerschap of grotere meerling dan gemelli.
 • Vrouwen met in de voorgeschiedenis structurele afwijking(en) bij de foetus/neonaat die geleid hebben tot (ernstige) ziekte van de baby, sterfte of afbreking van de zwangerschap.

Het is belangrijk te realiseren dat de groep patiënten met een GUO-1-indicatie buiten het programma van de prenatale screening op aangeboren afwijkingen middels SEO vallen. Zij kunnen in Peridos worden geregistreerd als “geen SEO vanwege GUO-indicatie”. Voor het aanbod screening op trisomie 21, 18 en 13 geldt dat zij wel het aanbod en de counseling dienen te krijgen via het normale screeningsprogramma.

Vrouwen met een GUO-1-indicatie (bij 20 weken) krijgen een eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (ETSEO) aangeboden als er geen indicatie is voor een GUO-1 in het eerste trimester. Er is voor deze groep afgesproken dat het ETSEO en de GUO-1 niet automatisch in het Amsterdam UMC plaatsvindt maar b.v. ook in een satellietcentrum.

Op onderstaande indicaties wordt de eerste trimester GUO in het Amsterdam UMC of een satellietcentrum uitgevoerd na verwijzing. Bij twijfel over de indicatie kunt u voor het Amsterdam UMC bellen met de afdeling prenatale diagnostiek.

Locatie AMC 020-5664499

Locatie VUMC 020-4440250

Routing verwijzing Amsterdam UMC 

De verloskundig hulpverlener (verloskundige / gynaecoloog) draagt zorg voor verwijzing GUO-1 naar het Amsterdam UMC. Verwijzing liefst voor AD 11 weken.

Triage door zorgverlener van de afdeling PND. Indien een patiënte in aanmerking komt voor een eerste trimester GUO-1 in het Amsterdam UMC wordt dit met de verloskundig hulpverlener gecommuniceerd en krijgt patiënte daartoe een afspraak.

Indien patiënte in aanmerking komt voor een eerste trimester SEO, zal dit aan haar verloskundig hulpverlener worden teruggekoppeld. De verloskundig hulpverlener draagt zorg voor de eerste trimester SEO-aanvraag in Peridos en toestemming voor de IMITAS-studie. Patiënte maakt zelf een afspraak bij een ETSEO-centrum van haar keuze. GUO-1 afspraak bij AD 19-20 weken wordt door het PND-centrum ingepland in Amsterdam UMC.

Na het ETSEO dient de echoscopist zowel het PND-centrum als de verloskundig hulpverlener een verslag te sturen van het onderzoek, inclusief groeigegevens.