12 juni 2020 Basiscursus counselen (geannuleerd!)

12 juni 2020 Basiscursus counselen over pren. screening is vanwege Corona maatregelen geannuleerd!

Op 12 juni wordt de basiscursus counselen over prenatale screening gehouden in het AMC. Aanvang: 09:00 uur – 17:00 uur.

In dat kader heeft Amsterdam UMC in samenwerking met de Verloskunde Academie Amsterdam een basiscursus ‘Counselen over Prenatale Screening’ opgezet. In deze cursus zullen allerlei aspecten van counselen aan de orde komen.

Tijdens de Counseling Prenatale Screening (CPS) leer je op een adequate manier de zwangere te ondersteunen bij de keuzes en gevolgen van prenatale screening op het syndroom van Down, trisomie 13 en 18, op neurale buisdefecten (Structureel Echoscopisch Onderzoek) en NIPT. Daarnaast raak je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en stand van zaken met betrekking tot prenatale screening.

Voor wie
De Basiscursus Counseling Prenatale Screening is bedoeld voor zorgverleners zonder eerder gevolgde basiscursus prenatale screening, of dit tijdens de initiële opleiding niet aangeboden hebben gekregen. U heeft dan ook in 2017 geen NIPT bijscholing kunnen volgen vanwege het ontbreken van deze vooropleiding.

De ochtendsessie bestaat uit presentaties met de volgende onderwerpen:

  • Prenatale screeningstesten (inclusief NIPT)
  • SEO/NT en praktische informatie
  • Chromosomale afwijkingen en technieken
  • Counseling in de praktijk
  • Counselingprincipes

In de middag wordt er geoefend met professionele trainingsactrices. De cursisten kunnen desgewenst zelf casuïstiek inbrengen. Voor meer info verwijzen wij naar de Folder Counselen over Prenatale Screening dd 12-06-2020

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 280,- per persoon incl. koffie/thee, fris en lunch. Voor interne deelnemers bedragen de kosten € 260,-.

De cursus is geaccrediteerd door de KNOV (7 punten).

Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. Gezien de situatie m.b.t. COVID19, wachten wij nog even met het versturen van een factuur voor de inschrijfkosten. Zodra er meer duidelijkheid is of cursus in juni door kan gaan, laten we u dit weten. Mocht de cursus onverhoopt niet door kunnen gaan, dan zal er uiteraard een nieuwe datum gezocht worden. 

 

2020-05-13T12:06:30+00:00