Verloskundigenpraktijken 2018-10-04T10:50:06+00:00

Verloskundigenpraktijken

Bij de verloskundigenpraktijken met alleen een contract voor counseling vindt kwaliteitsbeoordeling plaats door middel van een schriftelijke audit. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de informatie aan de zwangere door middel van website en folders, de gevolgde opleidingen en nascholing van de zorgverleners en het aantal gevoerde counselinggesprekken.

Momenteel wordt gewerkt aan een landelijke vragenlijst. De verwachting is dat deze vragenlijst begin 2019 door alle regionale centra zal worden uitgezet.