Kwaliteitseisen 2021-08-26T11:50:22+00:00

Kwaliteitseisen

Binnen het programma prenatale screening zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de uitvoering van de screening. Ook voor het eerste trimester SEO zijn kwaliteitseisen ontwikkeld

Overige documenten

Overzicht van andere documenten die voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO nodig kunnen zijn, zoals landelijke werkafspraken en tarieven en declaraties.