Binnen het programma prenatale screening zijn landelijke  kwaliteitseisen vastgesteld.

Kwaliteitseisen counselors prenatale screening

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de counselor en de zorginstelling die counseling in het kader van de prenatale screening aanbiedt.

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek). Dit document bevat de kwaliteitsstandaard en er worden algemene eisen aan het eerste trimester SEO beschreven, over onder andere beeldvorming registratie en verwijzing.

Kwaliteitseisen tweede trimester SEO

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEOstructureel echoscopisch onderzoek) in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. In dit document worden algemene eisen aan het tweede trimester SEO beschreven, over o.a. gegevens en kwaliteitsborging, beeldvorming en verwijzing.