AVG 2018-09-11T12:12:05+00:00

AVG

De AVG is een nieuwe Europese privacywet die toeziet op de verwerking van patiëntgegevens, ook de niet-digitale. De AVG vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens per 25 mei 2018. U krijgt als praktijkhouder meer verplichtingen en u moet kunnen aantonen dat u hieraan voldoet.

De SPSAO adviseert haar contractanten de nieuwe AVG te bestuderen en de communicatie over gegevens van de prenatale screening zo nodig aan te passen. Uitslagen met cliëntgegevens, zoals bijvoorbeeld van de NIPT, versturen via e-mail raden wij af. Zie voor meer informatie Peridos ►.