Landelijke monitor 2018-08-30T12:07:04+00:00

Landelijke monitor

In deze monitorrapportages worden gegevens van het prenatale screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek over de jaren 2008 – 2016 gepresenteerd.