Over SPSAO

Per 3-1-2023 zijn de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO) en het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) formeel overgegaan in de nieuwe Stichting Prenatale Screening Noord-Holland (SPSNH).

Liesbeth van Leeuwen, bestuurder van SPSAO en Jacqueline Laudy, bestuurder van RCPSNH, hebben hiervoor op 29 december 2022 de akte van fusie na toestemming van beide RvT’s bij de notaris ondertekend na een jaar lang intensieve voorbereiding.

Voor alle informatie kunt u voortaan terecht op onze nieuwe website spsnh.nl

Hoe kunt u ons vanaf 2-1-2023 bereiken?

SPSNH is op het volgende algemene telefoonnummer te bereiken: 085 – 0640414.

Het nieuwe contact mailadres is contact@spsnh.nl.

Alle medewerkers hebben per 3-1-2023 ook een nieuw mailadres (voorletter.achternaam@spsnh.nl) De oude mailadressen van SPSAO en blijven nog even in de lucht maar zullen binnenkort vervallen. De mails worden automatisch doorgestuurd naar de nieuwe mailadressen. Wij willen u vragen om de nieuwe mailadressen te gaan gebruiken.

Actueel