Dinsdag 22 november 2022 van 15.00 tot 17.00 uur
Doelgroep: alle contractanten en andere belangstellenden. Accreditatie is aangevraagd.

U kunt zich binnenkort hiervoor aanmelden